منوی اصلی

آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
دستورالعمل تشكيل كارگروههاي تخصصي هيات هاي نظارت وارزيابي استاني
آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی
شیوه نامه های استانی