منوی اصلی
اخبار:


موضوع : تکمیل و برزورسانی اطلاعات مراکز آموزش عالی استان
متن خبر :

پیرو برنامه ریزی بازدید دوره ای از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان در سال 98، خواهشمند است مطابق روال گذشته کلیه اطلاعات مربوط به عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... آن دانشگاه/ موسسه / واحد دانشگاهی در پورتال هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی بروزرسانی گردد. از آنجائیکه این اطلاعات مبنای گزارش های تحلیلی و ارسال به مراجع ذیربط در سطح استان و وزارت عتف قرار خواهد گرفت، مزید امتنان است که حداکثر تلاش و دقت در تکمیل و بروز رسانی اطلاعات صحیح و به موقع انجام گیرد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1398/03/21   


موضوع : برنامه بازدید دوره ای از زیر نظام های آموزش عالی استان در سال 98
متن خبر :

برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از زیر نظام های دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه فرهنگیان ، دانشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی و سایر مراکز آموزش عالی استان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 _98 انجام گردید.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1398/03/20   


موضوع : سی و چهارمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان
متن خبر :

سی و چهارمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در مورخ 97/12/15 در سالن جلسات ميثاق سازمان مركزي دانشگاه سمنان برگرار گردید. در این جلسه با توجه به گزارش های تهیه شده در بازدید میدانی تیم های نظارت و ارزیابی از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی استان و با عنایت به نتایج بررسی های تخصصی این گزارش ها در جلسات کارگروه های ذیربط، هیات استانی پس از بحث و بررسی های لازم تصمیمات مقتضی را در جهت بهبود کیفیت آموزش عالی زیرنظام ها اتخاذ نمود.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1398/03/19   


موضوع : دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان سمنان
متن خبر :

دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان سمنان در سالن جلسات میهن دانشگاه در مورخ 97/12/12 برگزار گردید. در این جلسه گزارش های تهیه شده در بازدید میدانی تیم های نظارت و ارزیابی از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار های پیشنهادی در جهت بهبود کیفیت دانشگاه پیام نور به هیات نظارت و ارزیابی استان ارائه گردید.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1398/03/19   


موضوع : برگزاری چهارمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد
متن خبر :

چهارمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری در روز سه شنبه مورخ 97/10/18 راس ساعت 14.30 تشکیل گردید. در این جلسه نتایج بازدید دوره ای تیم های ارزیابی در خصوص موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی استان بر اساس آئین نامه نحوه نظارت بر فعالیت های موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی تصمیم گیری شد. مصوبات مربوطه پس از تصویب در جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان به وزارت عتف و موسسات مذکور ابلاغ خواهد شد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/10/24   


موضوع : نشست دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با رئیس محترم دانشگاه پیام نور
متن خبر :

نشستی صمیمی با حضور رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان و نماینده دانشگاه پیام نورو دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان و دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور درمورخ 97/10/9 در سالن جلسات میهن سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه برنامه زمانبندی بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان تا پایان سال تدوین گردید. در حال حاضر بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور مطابق برنامه توافق شده در حال انجام می باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/10/24   


موضوع : فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی- بنیاد علمی علوم و فنون
متن خبر :

باعنایت به نامه شماره ۲/۲۲/۱۵۷۴۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی ،بنیاد علمی علوم و فنون فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت آموزشی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن بنیاد در حوزه آموزش عالی، از نظر این دفتر فاقد وجاهت قانونی است.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/07/22   


موضوع : فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی-مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش
متن خبر :

حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۸۸۱۸ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ و بررسی‌های بعمل آمده، فعالیت واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی می‌باشد
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/06/31   


موضوع : فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی - مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
متن خبر :

حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۸۸۱۷ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/06/31   


موضوع : فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی-پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت
متن خبر :

حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۲۱۵۳ مورخ ۹۷/۰۵/۲۱ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/06/31   


موضوع : فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی-پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی
متن خبر :

حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۲۶۵۵۴۷مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/06/31   


موضوع : تکمیل و برزورسانی اطلاعات مراکز آموزش عالی استان
متن خبر :

بنابر مصوبه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان حداقل یک بار بایستی از مراکز آموزش عالی استان بازدید به عمل آورند در هر بازدید اطلاعات مراکز آموزش عالی استان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بنابراین بایستی در هر نیمسال تحصیلی مراکز آموزش عالی استان حداکثر 3 هفته پس از آغاز نیمسال تحصیلی بایستی اطلاعات خود را در پورتال هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی بروزرسانی نمایند. بدیهی است کلیه عواقب از عدم بروزرسانی اطلاعات در سامانه مذکور متوجه آن مرکز خواهد بود. هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1397/02/25   


موضوع : شیوه آموزش محور
متن خبر :

به اطلاع می رساند بر اساس مفاد ماده 25 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه 866 مورخ 96/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مبنی بر اینکه\" اگر دانشجویی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه واحد یا واحد های درسی بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود\" الزام دانشجو به اخذ پایان نامه بر خلاف آیین نامه فوق الاشاره می باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1396/11/16   


موضوع : انحلال پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه(خصوصی)
متن خبر :

بر اساس اعلام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و دفتر گشترش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری،پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه، ضمن لغو مجوز، انحلال پژوهشگاه ذکر شده را اعلام نمود. از این رو پذیرش دانشجو و برگزاری هرگونه دوره آموزشی و پژوهشی در پژوهشگاه منحل شده فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی است و مدارک دانش آموختگان آن مورد تایید نخواهد بود. در ضمن برای دانش آموختگان قبلی نیز لازم است حسب مورد از دفتر گسترش آموزش عالی استعلام به عمل آید. با توجه به موارد فوق، مسئولیت عواقب ناشی از بی توجهی به موارد مذکور بر عهده نهاد مربوط خواهد بود.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1396/08/01   


موضوع : فعالیت پردیس بین الملل توسعه علوم و فنون فارابی
متن خبر :

بر اساس اعلام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، پردیس بین الملل توسعه علوم و فنون فارابی از سوس شورای گسترش آموزش عالی فاقد مجوز فعالیت می باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1396/08/01   


موضوع : فعالیت تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن
متن خبر :

با توجه به نامه شماره 256472 مورخ 95/11/13 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، هرگونه فعالیت تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن فاقد وجاهت قانونی است و دفتر گسترش آموزش عالی تاکنون هیچ گونه مجوزی برای ایجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن و یا نمایندگی اعطاء ننموده است.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/11/24   


موضوع : فعالیت غیرمجازشعب سازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش عالی و عدم اعتبار مدارک صادره در دوره ها و مقاطع تحصیلی از سوی سازمان مذکور.
متن خبر :

با توجه به اعلام مدیرکل محترم دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 2/22/153297 ، فعالیت شعب سازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد و مدارک صادره در دوره ها و مقاطع تحصیلی سازمان مدیریت صنعتی فاقد اعتبار می باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/11/17   


موضوع : عدم مجوز پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور توسط دانشگاه غیردولتی _ غیرانتفاعی عدالت
متن خبر :

به استناد نامه شماره 161866/23/2 مورخ 27/07/1395 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور توسط دانشگاه غیردولتی _ غیرانتفاعی عدالت بدون اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی می باشد و لذا دوره یاد شده فاقد وجاهت قانونی است و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/08/02   


موضوع : منع فعالیت های آموزشی در دوره های مقطع دار آموزش عالی توسط سازمان مدیریت صنعتی
متن خبر :

به استناد به نامه شماره 159384 مورخ 25/7/1395 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی استان سمنان در دوره های مقطع دار آموزش عالی از کارشناسی تا دکتری فاقد مجوز می باشد و اعتبار مدارک صادر شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/07/27   


موضوع : دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم اعلام کرد: موسسه نصیر از وزارت علوم مجوز ندارد.
متن خبر :

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اداره کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم طی اطلاعیه ای اعلام کرد: موسسه نصیر دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد، کلاس های آمادگی و آزمون های آزمایشی بالاتر از دیپلم از وزارت علوم نیست.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/06/27   


موضوع : خاتمه فعالیت موسسه آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی برنا
متن خبر :

با توجه به مصوبه چهل و هشتمین نشست کمیسیون ماده9 مورخ 27/2/95 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت موسسه آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی برنا خاتمه یاقته است. کلیه دانش آموختگان آن موسسه جهت پیگیری امور خود به موسسه آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی شاهرود به آدرس:شاهرود، راه آهن ، میدان ولایت ، میدان حضرت ابوالفضل (ع) مراجعه نمایند.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/06/27   


موضوع : فعاليت موسسه هاي آموزش عالي آزاد
متن خبر :

فعاليت موسسه هاي آموزش عالي آزاد تحت عنوان تاسيس شعبه،ايجاد نمايندگي، برگزاري دوره هاي مشترک با دانشگاه ها و موسسه هاي خارج از کشور و برگزاري دوره آموزشي که منجر به مدرک رسمي براي مقاطع تحصيلي داتشگاهي شود، بر مبناي مقررات غيرقانوني مي باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 13940601   


موضوع : دانشگاه غيردولتي _ غيرانتفاعي عدالت
متن خبر :

بر اساس اعلام مرکز نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه غيردولتي _ غيرانتفاعي عدالت داراي مجوز از مراجع ذيصلاح مي باشد و طبق اعلام شوراي گشترس آموزش عالي در 4 رشته در مقطع کارشناسي ارشد 1- علوم اقتصادي 2 - حقوق جزاء و جرم شناسي 3 - حقوق خصوصي 4 - الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي و 4 رشته در مقطع دکتري 1- علوم اقتصادي 2 - حقوق جزاء و جرم شناسي 3 - حقوق خصوصي 4 - الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي ، فقط براي واحد تهران آن دانشگاه پذيرش دانشجو دارد. لازم به ذکر است پذيرش دانشجو فقط از طريق آزمون هاي سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت آن سازمان مورد تاييد مي باشد و طول دوره تحصيلي و ارزش مدارک تحصيلي صادره، تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1394-05-31   


موضوع : عدم مجوز فعاليت مراکز و شعب دانشگاه صنايع و معادن
متن خبر :

با توجه به استعلام صورت گرفته از دفتر گسترش آموزش عالي، دانشگاه صنايع و معادن هيچ گونه مجوزي از شوراي گسترش آموزش عالي براي ايجاد شعبه در ساير نقاط کشور ندارد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1394/03/25   


موضوع : عدم مجوز فعاليت مجموعه هايي با عناوين گروه دکتر خليلي و تدبير تجارت پيشرو
متن خبر :

با توجه به استعلام به عمل آمده از دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت مجموعه هايي با عناوين گروه دکتر خليلي و تدبير تجارت پيشرو در استان هاي کشور غيرقانوني است.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1394/03/25   


موضوع : عدم مجوزفعاليت براي نمايندگي دانشگاه لينکلن مالزي.
متن خبر :

با توجه به استعلام به عمل آمده از دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت نمايندگي دانشگاه لينکلن مالزي در استان هاي کشور غيرقانوني است.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1393/03/25   


موضوع : تمديد مهلت ثبت نام در سامانه ارزيابي عملکرد سال 1392 موسسات پژوهشي
متن خبر :

مهلت ثبت نام در سامانه ارزيابي تا تاريخ 23-12-1393 براي آن گروه از واحد هاي پژوهشي که تاکنون موفق به ثبت نام و بارگذاري داده و اطلاعات در سامانه ارزيابي عملکرد موسسات پژوهشي به آدرس eo.research.gov.ie نشده اند، تمديد شده است. در صورت داشتن سوال با شماره تلفن 82233531 - 021 (سرکار خانم ميربهائي) تماس حاصل فرمائيد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1393/12/23   


موضوع : تکميل فرمها و تهيه مستندات مورد نياز جهت تخصيص رشته
متن خبر :

کليه موسسه هاي آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي استان موظف اند فرم هاي فضا هاي کالبدي را تکميل و بهمراه گزارش تصويري از فضاي بيروني و داخل ساختمان و امکانات آن حداکثر تا تاريخ 1-10-1393 به دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي استان سمنان ارسال نمايند.
پیوست : ETE2.pdf تاریخ درج خبر : 1393/09/27   


موضوع : درخواست رشته از طريق سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي از تاريخ 23-9-93
متن خبر :

پيرو بخشنامه شماره 2/22/49258 مورخ 24-3-93، کليه درخواست هاي ايجاد رشته براي سال تحصيلي 95-94 بايد بر اساس نياز سنجي منطقه و از طريق سانه هوشمند توسعه آموزش عالي از تاريخ 23-9-93 به آدرس www.gostareshportal.ir ارسال گردد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1393/09/29   


موضوع : اطلاعيه وزارت علوم در خصوص ضوابط برگزاري دوره هاي آموزش عالي رسمي – غيررسمي و معادل و هم سطح
متن خبر :

لطفا فايل پيوست را مشاهده فرماييد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر :