منوی اصلی
اخبار:


موضوع : فعالیت تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن
متن خبر :

با توجه به نامه شماره 256472 مورخ 95/11/13 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، هرگونه فعالیت تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن فاقد وجاهت قانونی است و دفتر گسترش آموزش عالی تاکنون هیچ گونه مجوزی برای ایجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن و یا نمایندگی اعطاء ننموده است.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/11/24   


موضوع : فعالیت غیرمجازشعب سازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش عالی و عدم اعتبار مدارک صادره در دوره ها و مقاطع تحصیلی از سوی سازمان مذکور.
متن خبر :

با توجه به اعلام مدیرکل محترم دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 2/22/153297 ، فعالیت شعب سازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد و مدارک صادره در دوره ها و مقاطع تحصیلی سازمان مدیریت صنعتی فاقد اعتبار می باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/11/17   


موضوع : عدم مجوز پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور توسط دانشگاه غیردولتی _ غیرانتفاعی عدالت
متن خبر :

به استناد نامه شماره 161866/23/2 مورخ 27/07/1395 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور توسط دانشگاه غیردولتی _ غیرانتفاعی عدالت بدون اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی می باشد و لذا دوره یاد شده فاقد وجاهت قانونی است و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/08/02   


موضوع : منع فعالیت های آموزشی در دوره های مقطع دار آموزش عالی توسط سازمان مدیریت صنعتی
متن خبر :

به استناد به نامه شماره 159384 مورخ 25/7/1395 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی استان سمنان در دوره های مقطع دار آموزش عالی از کارشناسی تا دکتری فاقد مجوز می باشد و اعتبار مدارک صادر شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/07/27   


موضوع : دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم اعلام کرد: موسسه نصیر از وزارت علوم مجوز ندارد.
متن خبر :

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اداره کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم طی اطلاعیه ای اعلام کرد: موسسه نصیر دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد، کلاس های آمادگی و آزمون های آزمایشی بالاتر از دیپلم از وزارت علوم نیست.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/06/27   


موضوع : خاتمه فعالیت موسسه آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی برنا
متن خبر :

با توجه به مصوبه چهل و هشتمین نشست کمیسیون ماده9 مورخ 27/2/95 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت موسسه آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی برنا خاتمه یاقته است. کلیه دانش آموختگان آن موسسه جهت پیگیری امور خود به موسسه آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی شاهرود به آدرس:شاهرود، راه آهن ، میدان ولایت ، میدان حضرت ابوالفضل (ع) مراجعه نمایند.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1395/06/27   


موضوع : فعاليت موسسه هاي آموزش عالي آزاد
متن خبر :

فعاليت موسسه هاي آموزش عالي آزاد تحت عنوان تاسيس شعبه،ايجاد نمايندگي، برگزاري دوره هاي مشترک با دانشگاه ها و موسسه هاي خارج از کشور و برگزاري دوره آموزشي که منجر به مدرک رسمي براي مقاطع تحصيلي داتشگاهي شود، بر مبناي مقررات غيرقانوني مي باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 13940601   


موضوع : دانشگاه غيردولتي _ غيرانتفاعي عدالت
متن خبر :

بر اساس اعلام مرکز نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه غيردولتي _ غيرانتفاعي عدالت داراي مجوز از مراجع ذيصلاح مي باشد و طبق اعلام شوراي گشترس آموزش عالي در 4 رشته در مقطع کارشناسي ارشد 1- علوم اقتصادي 2 - حقوق جزاء و جرم شناسي 3 - حقوق خصوصي 4 - الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي و 4 رشته در مقطع دکتري 1- علوم اقتصادي 2 - حقوق جزاء و جرم شناسي 3 - حقوق خصوصي 4 - الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي ، فقط براي واحد تهران آن دانشگاه پذيرش دانشجو دارد. لازم به ذکر است پذيرش دانشجو فقط از طريق آزمون هاي سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت آن سازمان مورد تاييد مي باشد و طول دوره تحصيلي و ارزش مدارک تحصيلي صادره، تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1394-05-31   


موضوع : عدم مجوز فعاليت مراکز و شعب دانشگاه صنايع و معادن
متن خبر :

با توجه به استعلام صورت گرفته از دفتر گسترش آموزش عالي، دانشگاه صنايع و معادن هيچ گونه مجوزي از شوراي گسترش آموزش عالي براي ايجاد شعبه در ساير نقاط کشور ندارد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1394/03/25   


موضوع : عدم مجوز فعاليت مجموعه هايي با عناوين گروه دکتر خليلي و تدبير تجارت پيشرو
متن خبر :

با توجه به استعلام به عمل آمده از دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت مجموعه هايي با عناوين گروه دکتر خليلي و تدبير تجارت پيشرو در استان هاي کشور غيرقانوني است.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1394/03/25   


موضوع : عدم مجوزفعاليت براي نمايندگي دانشگاه لينکلن مالزي.
متن خبر :

با توجه به استعلام به عمل آمده از دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت نمايندگي دانشگاه لينکلن مالزي در استان هاي کشور غيرقانوني است.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1393/03/25   


موضوع : تمديد مهلت ثبت نام در سامانه ارزيابي عملکرد سال 1392 موسسات پژوهشي
متن خبر :

مهلت ثبت نام در سامانه ارزيابي تا تاريخ 23-12-1393 براي آن گروه از واحد هاي پژوهشي که تاکنون موفق به ثبت نام و بارگذاري داده و اطلاعات در سامانه ارزيابي عملکرد موسسات پژوهشي به آدرس eo.research.gov.ie نشده اند، تمديد شده است. در صورت داشتن سوال با شماره تلفن 82233531 - 021 (سرکار خانم ميربهائي) تماس حاصل فرمائيد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1393/12/23   


موضوع : تکميل فرمها و تهيه مستندات مورد نياز جهت تخصيص رشته
متن خبر :

کليه موسسه هاي آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي استان موظف اند فرم هاي فضا هاي کالبدي را تکميل و بهمراه گزارش تصويري از فضاي بيروني و داخل ساختمان و امکانات آن حداکثر تا تاريخ 1-10-1393 به دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي استان سمنان ارسال نمايند.
پیوست : ETE2.pdf تاریخ درج خبر : 1393/09/27   


موضوع : درخواست رشته از طريق سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي از تاريخ 23-9-93
متن خبر :

پيرو بخشنامه شماره 2/22/49258 مورخ 24-3-93، کليه درخواست هاي ايجاد رشته براي سال تحصيلي 95-94 بايد بر اساس نياز سنجي منطقه و از طريق سانه هوشمند توسعه آموزش عالي از تاريخ 23-9-93 به آدرس www.gostareshportal.ir ارسال گردد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر : 1393/09/29   


موضوع : اطلاعيه وزارت علوم در خصوص ضوابط برگزاري دوره هاي آموزش عالي رسمي – غيررسمي و معادل و هم سطح
متن خبر :

لطفا فايل پيوست را مشاهده فرماييد.
پیوست : ندارد تاریخ درج خبر :